KARACAARDIÇ MAHALLESİ

Karacaardıç Mahallesi Horasan'dan göçen Seyyit Ahmet ve Seyyit Mehmet tarafından kurulmuştur(Köse Halil ve Köse Ahmet bilgisi kesinlikle yanlıştır). Hocaları Şeyh Ali Semerkandi'nin manevi işaretiyle Anadolu'ya göçmüşlerdir. Kendileri soy olarak Hz. Ali'ye bağlanmaktadırlar. Seyyit oldukları için vergiden muaf tutulmuşlardır. II. Mahmut döneminde vergiden muafiyetleriyle ilgili olarak yenilenmiş bir ferman bulunmaktadır.

Bu fermanda da Mahallenin kurucuları olarak onların ve oğulları Şeyh Bedrettin'in ismi geçmektedir. Diğer mahallelerden farklı olarak Karacaardıç erkek emiri (seyyit oldukları için emir deniliyor) sarık, kadınlar emiri de kuşak bağlamaktaydı. Mahallenin kendine ait bir sancağı bulunmaktadır.

Mahallenin Tarihi Eserleri: Çeşme ve Cami Mahallesi Camileri, Dört adet köy çeşmesi, Çeşme Mahallesinde bulunan Mahmut Efendi Odası tarihi eserlerdir. Ayrıca Büyük Mahmut Efendi'nin hocalık yaptığı bir medrese bulunuyormuş. Ancak günümüze sadece temelleri ulaşmıştır.

Horasan Evi yerine anısını yaşatmak için yeni bir ev yapılmıştır.

0 yorum yapıldı.

Son Video