​Gazetemiz Bozkır Postası okuyucularından Ali Gürhan, sokak köpekleriyle ilgili Bozkır Belediye Başkanlığına yazılı olarak dilekçe verdiğini ve cevap alamadığını söylerken, Bozkır Belediyesinden kendisine neden cevap verilip, verilmediğini sorarken, "Dilekçeme cevap istiyorum" dedi. Okuyucumuz olan Ali Gürhan, Belediyemize verdiği yazılı dilekçesini aynen gazetemizde de yayınlanmasını istedi. Bizlerde Gürhan'ın yazılı ve imzalı olarak gazetemize getirdiği dilekçesini aynen yayınlıyoruz.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA - BOZKIR

Konya ili Bozkır ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 3 Nolu sokak No:19 adresinde ikamet etmekteyim. İkamet ettiğim meskenimin çevresinde (Kapı önünde) 4 den fazla başı boş sokak köpek' i barınmaktadır. Şahsıma, aile fertlerime, komşularıma ve gelen misafirlerime defalarca saldırma teşebbüsünde bulunmuşlardır. Son olarak 07/09/2015 pazartesi günü sokak köpeklerinden biri aile fertlerimden birini ısırmak istemiş, Psikolojik olarak beni ve çevremi olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bahse konu sokak köpeklerinin rahatsız olduğunu, Kuduz veya Uyuz olma ihtimalinin olduğunu, hastalık saçtığını, saldırgan olduklarını ve toplanması hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını belediye başkanlığınıza sözlü olarak defalarca müracaatta bulundum. Fakat bu güne kadar hiçbir sonuç alamadım.

Bu hususta söz konusu meskenimde bulunan sokak köpeklerinin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri ve bendleri gereğince toplanarak gerekli tedavilerinin yapılmasını, kısırlaştırılmasını, aşılanmasını, kayıt altına alınarak işaretlenmesini ve ayrıca hayvan bakım evlerinde koruma altına alınmasını, bu uğurda yapılacak tüm giderlerin devlet tarafından ayrılan bütçe den karşılanmasını, Talebimin bu doğrultuda dikkate alınarak ilgili kanunun belirlemiş olduğu yasal cevap süresi içerisinde yazıma cevap verilmesini, cevap verilmemesi yada olumsuz cevap verilmesi sonucu doğacak mağduriyetliğimizin giderilmemesi halinde Başkanlık olarak Görevi Yerine Getirmeme suçunu işlemiş sayılacağınızdan hakkınızda gerekli yasal yollara başvuracağımı beyan eder, saygılarımı sunarım… 
08/09/2015
TEL: 0 534 951 1135
Ali GÜRHAN (TC : 401747...44)

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.