​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kadınların sigortalılık öncesi yaptıkları doğumlarının borçlanabilmesi istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Kanun Teklifi verdi.

Mustafa Kalaycı, verdiği Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nde, kadın erkek eşitliğinin gereğinin yerine getirilmesini istedi. 5510 sayılı Kanun'un 41'inci maddesine göre kadınların doğum borçlanması yapabilmeleri için doğumdan önce sigortalı olarak tescil edilmiş olmaları şartı arandığını, bu nedenle kadınlar işe girmeden evvel yaptıkları doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrı kaldıkları süreyi borçlanamadığını hatırlatan Kalaycı,  "Halbuki, sigortalı olarak işe başlayıp bir müddet sonra işten ayrılan kadınlar bu esnada yaptıkları doğumları borçlanabilmektedir.

Bir başka ifadeyle daha önce sigortalı olarak tescili yapıldığı için daha sonraki çalışılmayan süre içinde yapılan doğumlar borçlanılabilmektedir" dedi. Erkeklerin askerlikte geçen süreyi borçlanabildiklerini, bunun için askerlikten önce sigortalı olarak tescil edilmiş olma şartı aranmadığını da ifade eden Kalaycı, "Anayasanın eşitlik ilkesi uyarınca ve sigortalılar arasında norm ve standart birliği sağlanması amacıyla tüm sigortalı kadınlar ve erkeklere eşit haklar verilmelidir. Bu Kanun Teklifi ile; Kadınların sigortalılık başlangıç tarihinden önce yaptığı doğumları da borçlanılabilmesi amacıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişiklik yapılması öngörülmektedir" şeklinde konuştu.

Yeni Meram - Abdullah Akif SOLAK

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.