Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinden elde edilen arıtma çamurunun, toprak iyileştirme çalışmalarında kullanılmaya başlandığını belirterek, enerji ve organik gübre değeri dolayısıyla tarımsal ekonomiye büyük katkı sağladıklarını belirtti. Başkan Akyürek, Türkiye'de ilk kez stabilize arıtma çamuru kullanım izin belgesi alan KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün 5 milyon 200 bin metrekare alanda stabil arıtma çamuru ile toprak ıslahı ve tarımsal amaçlı gübreleme uygulamaları yaptığını söyledi.

Şehir merkezinden kaynaklanan atıksuyun arıtılması amacıyla Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtma çamurları, Konya Ovasında toprak ıslahı ve verim artışının sağlanması amacıyla gübre olarak kullanılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bir ilke imza atmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere çalışmaları başlatılan arıtma çamurunun bir atıktan ziyade hammadde niteliği taşıdığına dikkat çekti.

HEM TOPRAK HEM ÜRÜN KALİTESİ SAĞLIYOR

Organik madde içeriği yüksek olan arıtma çamurlarının gübre değeri taşıdığını ifade eden Başkan Akyürek, "Yöre topraklarının çorak ve organik madde içeriğinin az olması dolayısıyla Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya ovasında toprak ıslahı ve verim artışının sağlanması için Konya Atıksu Arıtma Tesisinden kaynaklanan stabil arıtma çamurlarının bu alanlarda kullanılması büyük bir önem arz etmektedir. Bu alanda Ülkemizde bir ilke imza atmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere KOSKİ Genel Müdürlüğümüz harekete geçerek mevcut mevzuat çerçevesinde çalışmaları başlatmıştır" dedi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek stabilize arıtma çamuru kullanım izin belgesi aldığını belirten Başkan Akyürek, "Konya Atıksu Arıtma Tesisinden kaynaklanan arıtma çamurlarının toprakta kullanılması için 'Stabilize Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında çalışmalar yürütülerek, 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Türkiye'de bir ilk olarak 'Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi' alınmış ve arazi uygulamalarına başlanılmıştır. Bu izin belgesinin kapsamı da 2015 ve 2016 yıllarında genişletilerek toplamda 5 milyon 200 bin metrekare alanda stabil arıtma çamuru ile toprak ıslahı ve tarımsal amaçlı gübreleme uygulamaları yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

ATIK DEĞİL, HAMMADDE

Arıtma çamuru kullanıcıları olan çiftçilerden verim artışı ve toprak iyileşmesi yönünden pozitif dönüşlerin alındığını ve arıtma çamuruna olan ilgi ve talebin giderek arttığını dile getiren Başkan Akyürek, "Dünyada ve ülkemizde arıtma çamurlarının bertarafı için yüksek maliyetli teknolojiler kullanılmaktadır. Enerji ve organik gübre değeri olan arıtma çamurlarının, ekonomiye bir değer olarak kazandırılması ve atık olarak değil hammadde olarak değerlendirilebileceği KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün uygulamaları ile somut hale gelmiştir. Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinden kaynaklanan arıtılmış ve stabil hale getirilmiş arıtma çamurlarından hem enerji elde edilmekte hem de toprakta uygulamaları yapılarak bertaraf için ilave bir yatırıma gerek kalmaksızın ürün olarak değerlendirilmektedir" diye konuştu.

EROZYONA KARŞI ATIKSU ÇAMURU

KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün arıtma çamurlarını erozyonu önleme ve meraları ıslah etme çalışmaları kapsamında Karapınar'da kullanmaya başladığını ifade eden Başkan Akyürek, cümlelerine şöyle devam etti: "KOSKİ Genel Müdürlüğümüz ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından Konya Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan stabil arıtma çamurlarının erozyon önleyici madde ve mera arazilerinin ıslahında kullanılabilirliğinin incelenmesi amacıyla, Erozyona Uğramış Mera Alanlarında Arıtma Çamurunun Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi Projesinin uygulama çalışmalarına Karapınar bölgesinde başlanılmış olup, araştırma süreçleri devam etmektedir. Elde edilecek sonuçların uygun olması durumunda, erozyonun yoğun olduğu Karapınar yöresinde erozyon önleyici madde ve meraların ıslahı için organik bir ürün olarak kullanılması planlanmaktadır."

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.

Son Video