​İlçemiz Bozkır uzun yıllardır park yeri sorunu yaşıyor; İlçemiz merkez alanının darlığı ve uygun park yerinin olmamasından dolayı uzun yıllardır insanlar park yeri sorunu yaşamaktadır. Bu sorunlara ek olarak ilçemizin bereket pazarı Bozkır Cuma pazarının yoğunluğu da eklenince Bozkır'da her taraf kilitleniyor. 


Bozkır Belediyesinin almış olduğu kararlar neticesin de ilçede bir ilk uygulamaya geçiyor. Bozkır Belediyesi Meclisinin Aralık Ayı ikinci oturumunda ve Ocak ayı birinci oturumunda almış olduğu kararlar doğrultusunda Bozkır'da park ücreti uygulamasına geçilecek. Bu park düzenlemesi ile park için yer bulamayan vatandaş artık ücreti mukabilinde ilçe merkezinde ki alanlara park yapabilecek. 

Aşığı da tam detayları belirtilen kararlar doğrultusunda Bozkır ilçe Merkezindeki Açık ve Kapalı Pazarlarda ilk yarım saatlik parklardan ücret alınmayacak yarım saat ve üzeri parklarda Yeni Pazar yerine parklardan 1 TL ve Eski Pazar yerinde 2 TL saatlik ücret olacaktır. 

Bozkır halkının park yeri ile görüş öneri ve uygulama tercihlerini uygulama tamamen hayata geçtikten sonra göreceğiz. 

Bozkır Belediyesinin almış olduğu Meclis kararları aşağıdaki gibidir;  

Aralık ayı Oturumu; 

OTOPARK BEDELLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :
26.04.2006 tarih ve 26150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğin 4 üncü maddesinde Otopark Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca; parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin esaslar açıklanmıştır.
Birim Otopark Bedeli belirlenirken Resmi Gazetede her sene yayımlanarak yürürlüğe giren "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre sınıfı ve grubu belirlenen katlı garajlarda bir otoparkın o yılın birim m2 fiyatı için belirlenen İnşaat maliyeti x Birim otopark alanı (20 m2) = Birim otopark yapı payı hesap edilir.
Birim Otopark Bedeli = (Birim otopark yapı payı) x (Bölgeleme planına göre belirlenen % oranı) + (Birim otopark arsa payı) hesap edilir.
Bozkır Belediyesi Birim Otopark Bedelini İki Bölgeye ayırarak bedelin 1.(Birinci) BölgeMerkez İçi ve 2.(İkinci) Bölge Merkez Dışı olarak yukarıdaki hesaplarda göz önünde bulundurularak birim otopark bedelleri aşağıdaki hesaplamalarda belirtilmiştir.

Bozkır Belediye Meclisi tarafından otopark bölgelerinin, trafik yoğunluğu, bölgesel otoparkların durumu ve arsa payları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Otopark bedellerinin yukarıda İki Bölge ve hesap şekline göre belirlenen ücretlerin belediye meclisince karar alınması gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

1)1.Bölge Merkez İçi Birim Otopark Bedeli : (590.00 TL x 20) x (%2) = 236.00 TL        2)2.Bölge Merkez Dışı Birim Otopark Bedeli : (270.00 TL x 20) x (%1) = 54.00 TL'nin otopark bedeli olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

KAPALI PAZAR YERİ ÜCRETİ:
Kapalı Pazar yeri işgallerinde günlük m2 ücreti 1 TL
Ocak ayı Oturumu; 

A-ARAÇ OTOPARK ÜCRETLERİ:
Yeni ve Eski Pazar Yerinin otopark yeri olarak belirlenmesine, Yeni Pazar Yeri teslim edildikten sonra otopark uygulamasının başlamasına ve ücretlerinin aşağıda yazılı olduğu gibi kabulüne 5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

*Yeni ve Eski Pazar Yeri otopark ücretleri:
- Küçük araçlar için (otomobil vb.) 30 dk ücretsiz her 1 saatte 1 TL

- Yeni Pazar alanına kamyon vb.araçlar park yapmayacaktır.

*Eski Pazar Yeri otopark ücretleri:
- Büyük araçlar için (kamyon vb.) 30 dk ücretsiz her 1 saatte 2 TL

B-ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA
ÜCRETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ         :
Başkan:Sayın Üyeler, 29 Aralık 2016 gün ve 29933 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama, Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, muayene ve damgalama ücretlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda 2017 yılı Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücretlerinin aşağıda yazılı şekliyle uygulanmasına 5393 sayılı kanunun 18/f maddesi gereğince oy birliğiyle karar verildi.

Haberi Yorumlayın:

1 Yorum, Sizde yorum ekleyin!

  1. Çok güzel keşke 5 lira olsaydı BOZKIRLI HERŞEYİN PAHALISINI HAK EDİYOR! (h)

    YanıtlayınSil