SİYONİSTLERİN EZAN YASĞINA GEREKİ CEVAP VERİLMELİ
     Siyonist İsrail hem Filistin'i işgal ediyor buda yetmiyor her geçen gün Müslümanlara kan kusturmaya devam ediyor. En son yaptığı melanet ise EZAN'nın sesini kesme olayı sadece Filistin değil dünya Müslümanlarını ilgilendirmektedir. Ancak yeterli olmasa da her zaman yine  İslam ülkeleri içerisinde sadece Türkiye'den tepkiler geliyor.
      Dünyada İslam'a karşı bu ve daha çirkinleri ile saldırılar sürerken, Türkiye'mizde ise gayrimüslümlere karşı ejdadımızdan gelen bir gelenek ile engin bir şefkat ve de merhametle muamele edilmekte olduğu ve hatta bazen aşırıya gidildiği kanaatindeyim. Dünyanın her tarafında İslam'a ait eserle tarımar edilirken, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan mabetleri, Türkiye'nin zor bela aldıkları izinlerle ayakta durma mücadelesi verirken, Türkiye'de bulunana kilise, havra, sinegog gibi mekanların devlet eliyle restore edilmesi Müslümanları yaraladığı kanaatindeyim.
       Mesala daha şimdilerde İstanbul Balat'ta bulunan Bulgar Kilisesinin İst. Büyükşehir Belediyesince restore edilmesi sanki büyük bir marifetmiş gibi övüne, övüne hertarafına afişlerin asılması, Edirne'de yine bir kilisenin Vakıflar eliyle restore edilmesi, Trabzon'da Van'da aynı şekilde devlet kilise onarma yarışına girmiş sanki.
        Yeter artık, İslam'da kısasa kısas diye bir emir var, hadi bu ağır gelebilir günüz şartlarına o zaman diplamasinin kabul ettiği mütekabilyet kuralları derhal işletilmelidir. Ülkemizde bulunan Selatin camileri nin değeri ve mimari özelliği bu bahsettiğim kiliselerden daha mı önemsiz hayır asla, öyle ise bu mübarek camilerin her birinin kendinin her türlü imam, müezzin, kayyım ve hatta bazılarında kırk hafız yirmidört saat Kur'an okumak üzere vazifelendirilmiş, bunların barınma ve iaşelerini  karşılayacak şekilde vakıfları bulundukları halde, bu vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce idare edildiği ve çok azı bu camilere harcandığı halde, yine de bazı çevrelerce cami onarımları ve Diyanet giderlerinden bizde pay isteriz diye durmadan bu meseleyi gündeme getirmeleri hiç haklı bir talep değildir.
         Aynı şekilde Ülkemizde faaliyet gösteren azınlık vakıflarına birçok malları iade edildi ve bu vakıfların gelirleri kendi yönetimlerince tasrruf edilmektedir. NETİCE. Müslümanlara ait cami vakıflarına devlet vaziyet ederken ve çok az bir kısmını da cami onarımına harcarken, Azınlıklara ait yani Kilise vakıfları nın gelirleri kendi cemaatlerine bırakılırken, bu yetmiyor gibi birde ibadethanelerini de devletin restore etmesi hatta bazı kileselerine ayni yardım yapılması nın neresi ADİL takdir okuyanlarındır.
                                                                                     14 ŞUBAT 2917


Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.