Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI'nın, TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmeleri esnasında, gündeme getirdiği konularla ilgili Basın Açıklamaları şu şekildedir.

Sporculara yapılan ödemelerden düşük oranlarda vergi alınması vicdanları sızlatıyor.

Madde ile sporculara yapılan ödemelerden düşük oranlarda gelir vergisi alınması uygulaması 2019 yılı sonuna kadar uzatılmaktadır.Gelir Vergisi Kanununa 2008 yılında eklenen geçici 72 nci maddede; 31.12.2017 tarihine kadar, Lig usulüne tabi spor dallarında; En üst ligdekiler için % 15, En üst altı ligdekiler için % 10, Diğer liglerdekiler için % 5 ve Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5 gelir vergisi tevkifatı yapılması  Ayrıca bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaması ve bu gelirler için yıllık beyanname verilmemesi düzenlenmiştir.Anayasamızın 73 üncü maddesinde; herkesin, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu amir hükmü yer almaktadır.Gelir Vergisi Kanununa göre yıllık ücret gelirleri;

ü  13 bin lirayı aşanlar yüzde 20,

ü  30 bin lirayı aşanlar yüzde 27,

ü  110 bin lirayı aşanlar yüzde 35,

oranında vergi tarifesine girerken, milyonlarca lirayla ifade edilen gelirlerin yüzde 15 ve altında vergiye tabi tutulmasının büyük bir vergi adaletsizliği olduğu ve Anayasanın anılan hükmüne aykırılık oluşturduğu açıktır.Asgari ücret bile yıl içinde yüzde 20 vergi dilimine girerken, çok yüksek gelirlerin sözkonusu olduğu bu alanda düşük oranlı vergi uygulanması vicdanları da sızlatmaktadır.Türkiye, Avrupa'da sporculara en düşük gelir vergisi uygulayan ikinci ülkeTürkiye, Avrupa'da sporculara en düşük gelir vergisi uygulayan ikinci ülke konumunda. Bu ülkelerde sporcular kendi vergilerini kendileri ödemektedir. Ülkemizde ise sporcular kulüplerle net ödeme üzerinden anlaşmaktadır. Bu nedenle vergi yükü kulüplerin üzerinde kalmaktadır. Ülkemizde sporculara yapılan ödemelerden düşük oranlarda vergi alınması uygulaması ile gerçekte kulüpler desteklenmiş olmaktadır.Verilen tüm desteklere, düşük oranlı vergi uygulamalarına ve kamuya olan vergi ve prim borçlarına uzun süreli yapılandırmalar yapılmasına rağmen spor kulüplerinin mali yapılarının iyi durumda olmadığı herkes tarafından bilinmektedir.Spor kulüpleri yasası bir an önce çıkartılmalı.Federasyonların ve spor kulüplerinin durumu acilen masaya yatırılmalı, sorunlara çözüm getirecek tedbirler alınmalıdır. Spor kulüpleri yasası bir an önce çıkartılmalıdır. Kulüplerde kurumsallaşma sağlanmalı, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu ilkeleri hakim kılınmalı ve kulüpler etkin bir şekilde denetlenmelidir.Şehit ve gazi yakınlarına memur unvanlı kadrolara geçiş imkanı verilmeli.Meclis'te geçen ay kabul edilen torba yasada, hizmetli statüsünde çalışan gazilere memur unvanlı kadrolara geçiş imkanı verilirken, şehit ve gazi yakınlarına bu hak tanınmamıştır. Yapılan düzenleme işçi statüsündeki gazileri kapsamamıştır.MHP olarak, şehit ve gazi yakınları ile tüm gazilerimize bu hakkın verilmesi konusundaki uyarılarımız maalesef dikkate alınmamış, verdiğimiz önerge reddedilmiştir.Şehit ve gazilerimizin yakınlarının ve işçi gazilerimizin bu haklı talebi geri çevrilmemeli, onların da memur unvanlı kadrolara atanmaları için gerekli düzenleme yapılmalıdır.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.