Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu'nda engelli maaşları üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Partisi adına TBMM Genel Kurulu'nda söz alan ve burada engelli aylıklarının yetersizliğinden bahseden Kalaycı, engelli aylıklarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi


Kalaycı, "Kanun uyarınca 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve engelli yakını aylığı bağlanmasında da gelir testi yapılmakta ve hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olanlar kapsama girmektedir. Yine, gelir testiyle aylık gelirin hesabında varsa bayram ikramiyesi de dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla gelir testiyle ailenin aylık geliri hesaplanırken evde bakım yardımı uygulamasında bayram ikramiyelerinin dikkate alınmaması, sosyal yardımların yapılmasında sağlık katılım paylarının ve genel sağlık sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanmasında, 65 yaş aylığı ve engelli aylıklarının bağlanmasında ise bayram ikramiyelerinin dikkate alınması tutarsızlık ve eşitsizlik doğuracaktır. O sebeple, gelir testiyle hane içi kişi başına düşen gelir belirlenirken tüm uygulamaların aynı baza oturtulması, böylelikle uygulamada birlik sağlanması gerekli görülmektedir. Diğer taraftan, engellilerin muhtaçlık durumlarının belirlenmesinde ailelerinin gelirinin dikkate alınması da doğru değildir. Zira "Muhtaç değilsin." denilerek aylığı kesilen veya başvurusu reddedilen engelliler bu defa ailelerinin yanına muhtaç bırakılmışlar, diğer aile bireylerine bağımlı hâle getirilmişlerdir. Bu durum mutlaka düzeltilmeli, gelir testi yapılırken aile geliri yerine engellilerin kendi gelirleri esas alınmalıdır. Engelli bireylerin haklarını geliştirmek, eşit fırsatlara sahip olmalarını güvence altına almak, engellilerin yetenekleri ve potansiyelleri doğrultusunda gelişmelerini, onların ekonomik ve sosyal refahını sağlamak devletin görevlerinden biridir. Bugün engelli aylıkları yetersiz durumdadır. Engelli aylıkları mutlaka artırılmalıdır." dedi.

ENGELLİLERİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ İŞSİZLİK

Engellilerin en büyük sorunlarından birinin de işsizlik olduğunu belirten Kalaycı, kamu ve özel sektörde engelli istihdamının arttırılması çağrısında bulundu. Kalaycı, "Ayrıca, doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanların malul sayılabilmesi sağlanmalıdır. Engellilerin en önemli sorunlarından birisi işsizliktir. Engellilerin işe yerleştirilmeleri, üretime katılmaları ve topluma kazandırılmaları temin edilmelidir. Bu amaçla, kamuda engelli kotaları yüzde 5'e çıkartılmalı ve münhal engelli kontenjanlarına süratle atama yapılmalıdır." dedi.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.

Son Video