Recent Comments

​BU GECE DEĞİŞİM OLSUN(1)


Din, insanların hayatını değiştirdiği sürece din olma iddiasını taşır. Dinin ilk müdahalesi insanın ahlakı alanıdır. İman, insanın hayatında ahlak haline dönüşmese bu iman kâmil anlam da olmaz. Çünkü Kuran önce peygamberin ahlakından bahseder."Şüphesiz sen, büyük bir ahlak üzerindesin" buyrulmuştur. Mutluluk dünyanın maddiyatını kazanmakla değil, ahirette gerekli olan maneviyatı ele geçirmekle mümkündür. İşte bu gece ahlakın en önemli yönü olan zihin ve gönül dünyamızı berraklaştırmalıyız.

Bera et kelimesi: Her hangi bir kötülükten beri ve uzak olmaktır. Bir şeyin gayrisinde ve uzağında bulunmak, hastalıktan şifa bulmak, borçlunun borcundan kurtulmak anlamlarını içermektedir. Gecenin adını alan bu sözcük, açıklamaya çalıştığımız manaları ifade etmektedir. İşte bu gece, günahlarımızdan arınmak için bizim için bir fırsattır. Bu günü değerlendirmek ve fırsattan yararlanmak gerekir. Şaban ayının on beşinci gecesi yani Çarşambayı, perşembeye bağlayan gece Berat kandilidir. Müslümanları, Allah'ın af ve bağışlaması ve günah yükünden kurtulacağı ümit edildiği için bu geceye" Berat gecesi" denmiştir. Manevi bahar mevsim günlerine gireli 45 gün olmuştur. Geçen günler regaip ve miraç gibi iki önemli geceyi almış götürmüştür. Kandiller insan hayatında dönüm noktaları olabilmektedir. Bu gecelerde gönüller nurlanmakta ve değişime uğramaktadır. Üç ayların son kandili berat kandili bizleri inşallah Ramazana ulaştıracaktır. Bahar ayları, yeryüzünde açan çiçeklerle her taraf güzelleşmiş, yaşayan gözler ve gönüller bu sevinci yaşamışlardır. Yaratıcı bütün nimetlerini bahar mevsiminde göstermektedir. Yaz ve Güz mevsiminde de, açan çiçeklerin verdiği ürünler toplanır. Böylece nimetleri Yaratan bu mevsimler aracılığıyla nimetlerini gözler önüne serer. Bu gecede" Ondan başka ilah olmadığını, onun işiten-bilen yerin göğün ve ikisi arasındaki varlıkların sahi sizinde, sizden öncekilerin de rabbi olduğu gerçeğini yeniden iman etmektir. Fakat insanların çoğu şüphe içinde eğlenceye dalmışlardır. Yani, insanlar, Allahın peygamber ve kitaplar gönderdiğine bilinçle inanmamaktadır. Rivayete göre, her kul için gökte iki kapı bulunmaktadır. Bir kapıdan rızkı inerken diğer kapısından amalleri yukarı çıkmaktadır. İşte güzel insanlar ölünce güzel amelleri çıkmaz olur. Bu nedenle gökler bu güzel insanlar için matem tutar ve ağlar. Yeryüzünde Salih bir amel yapmadığı gibi gökyüzüne de hoş bir sözü çıkmayanlar için ise, gökler ne matem tutar ne de ağlar, denmiştir.

Duhan süresinin 1.2. ayetlerinde "Hem kitabın hakkı için, gerçek biz Onu bir mübarek gecede nazil ettik. Çünkü biz uyarıcı gönderiyorduk". 
3. ayette" Bir geceki, her hikmetli iş, o gecede, ayrılır, tespit edilir ve yazılır."buyrulmuştur. Âlimlerin çoğunluğuna göre Kuran, yedi kat gökten, levhi mahfuzdan, Dünya Semasına cümleten bir defada indirilmiş olup, Kadir gecesinde de Cebrail vasıtasıyla peygamberimize, Kadir gecesinde " peyderpey olmak üzere indirilmeye başlanmış ve bu 23 yılda" tamamlanmıştır.  Âlimlere göre bu gece ile Kadir gecesi arasında 40 gün bulunmaktadır. Beraet kelimesi, dilimize "Berat" olarak geçmiştir. Allah bu gecede beş özellik sunmuştur:

1-İnsanın hayatında olacak rızkı, ölüm, kaza ve kader gibi olguların tespit edileceği 
2-Bu gece 100 rekât namaz kılanların başına, bu ibadetle gelecek şerlerin engelleneceği
3- Allah bu gece, kullarına sayısız rahmetler göndermektedir. Sabaha kadar çeşitli meleklerle Rabbimiz kullarına " var mı hasta olan şifa vereyim, var mı borcu olan borcuna yardımcı olayım, var mı derdi olan derdine derman olayım, var mı korkusu olan onu emin kılayım, var mı ümitleri olan ona Muaffak kılayım" diye sabaha kadar duyurusunu seslendirir.
4- Allah, bu gece bütün müminleri affedecektir fakat şunlar istisnadır. 
   a- Yardımı Allah yerine başka "sihirlerde, kâhinlerde ve türbelerde "arayanlar. 
   b- Hayırlı ve dürüst insanlara karşı kin taşıyanlar 
   c- İçki ve kumarda ısrarcı olanlar 
   d- ana-babayı incitenler 
   e- zinaya duçar olanlar 
   f- namuslu kadına iftira edenler. Yani bu günahlarda ısrarcı olanlar. Allah küçük günahları af edici olduğu halde, ısrarcı olunursa, onları af etmeyeceğini bildirmiştir. Önemli olan bu gecede gönül ve zihin dünyamızı ayrık otlarından temizleyerek tarlamızı temizlemek ve aydınlatmaktır.

Bu gecede efendimize umumi şefaat verilmiştir. Gök semasından Dünya semasına toptan indirilen Kuranı Kadir gecesinde bu ayetleri melekler yazarak çoğaltmışlar, Cebrail'de ayetleri 23 senede peygamberimize getirmiştir. İbni Abbasa göre Kuran cümleten Levhi mahfuzdan Beyti mamura nazil oldu. O dünya semasıdır. Oradanda peygambere 23 sene de inzal edildi. Beraet, hayrı çok demektir. Kulların rızkı Mikail "as. Eceli Azrail "as. Deprem ve seller "Cebrail as. Diğer ameller ise, Sema ve Dünya sahibi bir melek tarafından yazılır. Adı, İsmail ki büyük bir melektir. Geceniz mübarek ve hayırlara vesile olsun.

ORUÇLA MELEKLİK      
 
Oruçlu günler, Yaz mevsiminde,
Günler uzun, gece kısa oluyor,
Oruç inanana huzur veriyor,
Meleklik özüne eriyor insan.

Yaz günü gökte yıldız yüzüyor,
Oruçla Müslüman mutlu oluyor,
Oruç gönlünü mutlu kılıyor,
Meleklik özüne eriyor insan.

Beklenen rahmet ayı gelmişti,
Hakka eren kişi nefsi açmıştı,
Ramazan nurunu bize saçmıştı.
Meleklik özüne eriyor insan.

 Oruçlular ramazanda ne güzel,
İnsanlar sevince ortak oluyor,
Kuranı bu ayda okuyan çok oluyor,
Oruçla kulluğa eriyor insan.
Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te Bozkır Haber'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* yapılan yorumlar denetlendikten sonra yayınlanmaktadır.