Recent Comments

Bozkır İlçesi̇ Orman yangınlarıyla mücadele komi̇syonu kararı.


KONYA İLİ BOZKIR İLÇESİ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KOMİSYONU KARARI

KARAR TARİHİ : 09/05/2023

KARAR NO. : 2023/1

İlçemizde Orman yangınlarının önlenmesi ve mücadelesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Konya Orman Bölge Müdürlüğü’ nün 19/04/2023 tarihli ve E-13780312-225.05- 7910234 sayılı yazısı ekinde gönderilen Konya İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 18/04/2023 tarihli ve 1 sayılı karan gereğince 09/05/2023 tarihinde ilçemiz Kaymakam V. Tolga TURAN’ m başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla toplantı yapılmış, toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Petrol istasyonlarında bidonla alınan yakıtların kim tarafından satın alındığının kayıt altına alınacaktır.

2- Sosyal medya platformlannda Orman yangınlarına karşı kamu kurum ve kuruluşları tarafından tanıtıcı ve öğretici bilgiler paylaşılacaktır.

3- Hadim Orman İşletme Müdürlüğünün 23/06/2022 tarihli ve E-44711743-205.99- 4813374 sayılı yazılarına istinaden Bozkır İlçesinin Akçapınar Mahallesi sınırlan içerisinde kalan 523, 524, 525, 526 ve 527 nolu çam bölmeleri ile Üçpınar Mahallesi sınırlan içerisindeki 977 nolu çam bölmelerine orman ve ormanlık sahalara yetkililerden ve yetkili makamlardan izinli olanlar ve istisna kapsamı dışında olan vatandaşlanmızın yukandaki belirtilen bölmelere giriş-çıkış, konaklama vc ateş yakması yasaktır.

4- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 31 ve 32’inci maddeleri kapsamında olan Mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

5- Eneıji Nakil Hatlarının ve trafo merkezlerinin yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (MEDAŞ-TEİAŞ) hatların, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli hatların, hat altının ve çevresinin bakımlarını gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir ve elektrik kesintisinden kaynaklı mağduriyet yaşanmaması için halkı bilgilendireceklerdir.

6- Orman içi ve kenarında bulunan; tesisler, çadırlı kamp alanları, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında, etkinliklerde havai fişek, dilek balonu, parlayıcı vc patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır.

7- Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek amacıyla duyuru mekanizmalarıyla (Belediye duyurulan, cami hoparlörleri, yerel basın mecraları vb.) ateş yakılmaması konusunda ilanlar yapılmasına ve belirli aralıklarla Cuma hutbesinden sonra vatandaşlanmız İlçe Müftülüğü görevlilerince orman yangınına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınılması konusunda uyanlacaktır.

8- Karayolları güzergahında seyir ve park halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek malzemelerin (sigara, şişe, cam, çöp vb.) atılması ve bırakılması yasaktır. Trafik ve uygulama denetimi yapan kolluk personelli vatandaşı bilgilendirecektir.

9- Orman yangınlarının daha çok meskun mahal yakınlarında ve hafta sonları yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak, orman çevrelerinde yaya ve araçlı devnycler gerçekleştirilmesi, özellikle piknik ve mesire yerleri ile ormanlık bölgelere geliş-gidiş yollarının kontrol altında bulundurulması, şahıs/araç sorgulamalarının artırılması sağlanacaktır.

10- Meydana gelen orman yangılarında sabotaj ihtimalinin mutlak suretle göz önünde bulundurularak ormanlık bölgelere geliş-gidiş güzergahlanndaki kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) ve plaka tanıma sistemlerinin (PTS) etkin bir şekilde kullanılması, yangına hassas olan bölgelerin giriş-çıkışlannı gösterecek şekilde fotokapan yerleştirilmesi ve takibi sağlanacaktır.

11- Yangın riskinin yüksek olduğu değerlendirilen bölgelerde devriye faaliyetlerinin artırılarak drone, maket uçak vb. ile havadan kontrolü sağlanacaktır.

12- Yangın söndürmede kullanılan (Belediye, Karayolları, DSİ, Orman İdaresi, Askeri birlikler vb. kurumlann mülkiyetinde bulunan) araç-gereç ve ekipmanlardan azami ölçüde faydalanılması ve araç/ekipman ihtiyaçlarının gözden geçirilerek tamamlanması sağlanacaktır. İlgili birimlerin talepleri gecikmeksizin verine getirilecektir.

13- Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmesi, yangına sebebiyet verebilecek, çöp, cam, pet şişe vb. bırakılmaması, anız veya bitki örtüsü yakılmaması; orman içerisinde ateş yakılmaması, bu konularda vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hususunda faaliyetler ve kampanyalar yürütülecektir.

14- Kamping isletmeleri haricinde ormanlık alınlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir.

15- Özellikle enerji nakil hatlarından kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak gerekli önleyici tedbirler alınacaktır.

16- İl Jandarma Komutanlığınca özellikle hafta sonlan ormanlık alanlarda yangınla mücadele kapsamında (TEM) ekip görevlendirilmesi için talepte bulunulacaktır.

17- Orman İşletme Şefliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçemizdeki okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecektir.

18- 18/04/2023 tarihli ve 1 sayılı Konya İli Orman Yangınlanyla Mücadele Komisyon karan çerçevesinde görev tevdi edilen ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, mahalle muhtarlıklan ve ilgili birimler görev alanı kapsamında gerekli tedbirlerini alarak eğitim, araç- gereç, personel vb. konularda planlamalannı yapacak teorik vc pratik uygu I amal an nda herhangi bir aksaklığa mahal vermeyeceklerdir.

19- “Konya İli Bozkır İlçesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu” kararlan uygulanması ve takibi amacıyla; ilçemiz dahilindeki ilgili kamu kurum ve kuruluşlanna, muhtarlıklara ve ilgili birimlere gönderilecektir.

Orman yangınlarının önlenmesi kapsamında yukanda belirtilen önlemlerin alınmasında ve uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar ve ilgili birimlerce gerekli özenin gösterilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında yetkili birimlerce 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince işlem yapılmasına karar verilmiştir. 09/05/2023

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te Bozkır Haber'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* yapılan yorumlar denetlendikten sonra yayınlanmaktadır.