Recent Comments

​Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 21 ilçede onlarca personel alacak!


Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) personel alımlarına devam ediyor. Yayınlanan son ilana göre 3 farklı meslekten, farklı ilçelerde görevlendirilmek üzere 127 personel alımı yapılacak. İşte KOSKİ personel alımı 2023 başvuru linki ve ayrıntılar.

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi, çok sayıda personel alım ilanı yayınladı.

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (KOSKİ) PERSONEL ALIMI 2023 KADRO DAĞILIMI

Yayınlanan ilana göre alım yapılacak personellerin meslekleri ve görev yerleri şu şekilde;

Su ve Kanalizasyon Şebeke Saha İşçisi

Akşehir 8 Kişi, Altınekin 2 Kişi, Beyşehir 4 Kişi, Bozkır 3 Kişi, Cihanbeyli 5 Kişi, Çeltik 2 Kişi, Çumra 7 Kişi, Derbent 1 Kişi, Doğanhisar 2 Kişi, Ereğli 14 Kişi, Güneysınır 2 Kişi, Hadim 1 Kişi, Ilgın 11 Kişi, Kadınhanı 3 Kişi, Karapınar 3 Kişi, Kulu 7 Kişi, Sarayönü 2 Kişi, Seydişehir 6 Kişi, Yunak 5 Kişi.

Kamyon/Treyler Şoförü

Ahırlı 1 Kişi, Akşehir 2 Kişi, Beyşehir 1 Kişi, Bozkır 1 Kişi, Cihanbeyli 1 Kişi, Çumra 1 Kişi, Ereğli 2 Kişi, Güneysınır 1 Kişi, Hadim 1 Kişi, Ilgın 2 Kişi, Kadınhanı 2 Kişi, Karapınar 2 Kişi, Kulu 1 Kişi, Sarayönü 1 Kişi, Yunak 1 Kişi.

İş Makinesi Operatörü

Altınekin 1 Kişi, Beyşehir 2 Kişi, Bozkır 1 Kişi, Cihanbeyli 2 Kişi, Çumra 3 Kişi, Emirgazi 1 Kişi,

Ereğli 1 Kişi, Ilgın 2 Kişi, Karapınar 1 Kişi, Kulu 2 Kişi, Sarayönü 1 Kişi, Seydişehir 1 Kişi, Yunak 1 Kişi.

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (KOSKİ) SU VE KANALİZASYON SAHA İŞÇİSİ ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,

Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak.

4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Su ve Kanal yapım, bakım, onarım işlerinde taşıma, istifleme, kazma ve benzeri işleri yapabilme vasfına sahip olmak, bu tür işleri yapmaya engel bir sağlık problemi bulunmamak.

İlkokul ve üzeri mezunu olmak, Vardiyalı çalışmasına herhangi bir engel durumu bulunmamak, Tercihen 6 ay su ve kanal işlerinde deneyim sahibi olmak, Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi olmak, Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir hali bulunmamak. İşe alınacağı ilçede ikamet ediyor olmak, Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.

konya-su-ve-kanalizasyon-idaresi-koski-21-ilcede-onlarca-personel-alacak-001.jpg

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (KOSKİ) İŞÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı, Güncel Tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet)

Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet), Güncel Tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet)

Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet), Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet) Sürücü Belgesi (Tercihen)

KOSKİ ŞOFÖR ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,

Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak.

4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Eski tip (E) Yeni tip (C-CE-CIE) sınıfı ehliyet belgesi sahibi olmak.

SRC3, SRC4 ve psiko-teknik belgelerine sahip ve bu belgeleri sürücü belgesine işletmiş olmak. Ayrıca tercihen SRC5 belgesi sahibi olmak.

Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak, En az İlkokul ve üzeri bir okuldan mezun olmak.

Vardiyalı çalışmaya mani olacak herhangi bir durumu bulunmamak.

Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir hali bulunmamak.

İşe alınacağı ilçede ikamet ediyor olmak.

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (KOSKİ) KAMYON/TREYLER ŞOFÖRÜ ALIMI 2023 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı, Güncel Tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet)

Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet), Güncel Tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet)

Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet), Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet)

Sürücü Belgesi, Mesleki yeterlilik belgesi SRC3, SRC4, Psiko-teknik belgesi Mesleki yeterlilik belgesi SRCS (Tercihen)

konya-su-ve-kanalizasyon-idaresi-koski-21-ilcede-onlarca-personel-alacak.jpg

2023 KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (KOSKİ) OPERATÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak.

Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak.

4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Beko Loder (kazıcı yükleyici) Operatörlük Belgesi sahibi olmak.

Tercihen en az 6 ay su veya kanal altyapı işlerinde deneyim sahibi olmak.

İlkokul ve Üzeri okul mezunu olmak, Vardiyalı çalışmasına herhangi bir engel durumu bulunmamak.

Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir hali bulunmamak, İşe alınacağı ilçede ikamet ediyor olmak, Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak.

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (KOSKİ) OPERATÖR ALIMI 2023 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı, Güncel Tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet)

Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet), Güncel Tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet)

Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet), Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet), Operatörlük Belgesi.

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (KOSKİ) PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2023

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından alım yapılacağı duyurulan kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurularını 7-8-9 Haziran 2023 tarihleri arasında aşağıdaki link üzerinden yapabilecek.

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te Bozkır Haber'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* yapılan yorumlar denetlendikten sonra yayınlanmaktadır.