Recent Comments

Bozkır'da Belediyeye ait çeşitli dükkanlar satışa sunuldu.

BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- a-) Mülkiyeti Belediyemize ait, Hisarlık/Büyük Mahallesi 169 Ada 2 Parsel Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarih ve 33Sayılı kararı ile 2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde “Açık Teklif Usulü” ile satılacaktır.

b-)Çağlayan Mahallesi 57801 Sok.N0:2C adresinde bulunan 22m2 işyeri/depo,Yukarı Mahalle 50003 Sok.N0:13A adresinde bulunan 10m2 işyeri, Yukarı Mahalle 50019 Sokak No:10B adresinde bulunan 178,79M2m2 Fırın/işyeri,Yukarı Mahalle Fevzipaşa Cad.N0:21/201 adresinde bulunan 480m2 işyeri, Demirasaf Mahallesi Demirasaf Caddesinde bulunan 30m2 kantar ve müştemilatı bulunan işyeri, Akçapınar Mahallesi 2046 Parselde bulunan 7125m2 Tarla,Hamzalar Mahallesi Hamzalar Caddesi N0.76A adresinde bulunan işyeri, Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 12 Sayılı kararı ile, 2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde “Açık Teklif Usulü” ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

Kozağaç Mahallesi Kozağaç Caddesi N0:53 adresinde bulunan 65,79m2 Kapalı ve 543,14m2 Açık alan Balık Tesisi Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 12Sayılı kararı ile, 2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde “Açık Teklif Usulü” ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 07.09.2023 Perşembe günü saat 14:00den itibarenBozkırBelediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçeve tebligat için adres beyanı.
c-) Kanuni ikametgâh belgesi.
d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.
e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.
f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.
h) BozkırBelediyesindenalınan borcu yok yazısı ibraz edilmesi.
ı-) İsteklilerin İhale günü saat12:00 ‘yekadar ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

S.NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA

PARSEL

TAŞINMAZ

İMAR DURUMU/

VE KİRA SÜRESİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

BİR YILLIK

MUHAMMEN

BEDELİ

( TL )

+%18 KDV

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

HİSARLIK/BÜYÜKMAHALLE

ARSA

169/2

345,65

S-3

7735,00

257.737,50

PEŞİN

07.09.2023

14:00

2

ÇAĞLAYAN MAHALLESİ

İŞYERİ/DEPO

432/65

22

10 YIL/120 AY

90,00

3.000.00TL

+KDV

BİR YILLIK PEŞİN

07.09.2023

14:10

3

YUKARI MAHALLE

50003 SK. NO:13A

BOZKIR

İŞYERİ

399/19

10

10YIL/ 120AY

360.00

12.000,00TL+KDV BİR YILLIK PEŞİN

07.09.2023

14:20

4

YUKARI MAHALLE

50019 SK. NO:10B

BOZKIR

FIRIN/İŞYERİ

410/58

178,79

10YIL/ 120AY

2160,00

72.000,00+KDV BİR YILLIK PEŞİN

07.09.2023

14:30

5

YUKARI MAHALLE FEVZİPAŞA CAD.N0:21/201

BOZKIR

İŞYERİ

412/11

480

10YIL/ 120AY

1440.00

48.000,00TL+KDV BİR YILLIK PEŞİN

07.09.2023

14:40

6

AKÇAPINAR MAHALLESİ

BOZKIR

TARLA

0/2046

7125

10YIL/ 120AY

105.00

3500,00TL+KDV ÜÇ YILLIK PEŞİN

07.09.2023

14:50

7

DEMİRASAF MAHALLESİ DEMİRASAF CAD.BOZKIR

İŞYERİ/KANTAR

----

30

10YIL/ 120AY

144,00

4800,00TL+KDV BİR YILLIK PEŞİN

07.09.2023

15:00

8

KOZAĞAÇ MAHALLESİ KOZAĞAÇ CADDESİ N0:53

BOZKIR

BALIK TESİSİ

114/39

114/17

114/18

174/1

65,79M2

KAPALI BİNA,

543,14M2 HAVUZ VE AÇIK ALAN

ÜÇ YIL/ 36AY

1440.00

48.000,00TL+KDV BİRYILLIK PEŞİN

07.09.2023

15:10

9

HAMZALAR MAHALLESİ HAMZALAR CAD.NO:76A BOZKIR

İŞYERİ

234/1

35

10 YIL/120 AY

180,00

6.000.00TL+ KDV

BİR YILLIK PEŞİN

07.09.2023

15:20


İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

07.09.2023 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde, ikinci ihale 14.09.2023 Perşembe günü saat 14.00’den itibaren yapılacaktır.İsteklilerin 14.09.2023 Perşembe günü saat 12:30’akadar, ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te Bozkır Haber'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* yapılan yorumlar denetlendikten sonra yayınlanmaktadır.