Recent Comments

Bozkır Belediyesi 6 İşyerini 10 yıllığına kiraya verecek.


Bozkır Belediyesi 6 işyerini 10 yıllığına kiraya verecek. İhalede 1 tarlanın da satışı yapılacak.

Mülkiyeti Bozkır Belediyesine ait 6 işyeri 10 yıllığına kiraya verilecek.

Aynı ihalede 1 tarlanın da satışı gerçekleştirilecek.

İhale 29 Şubat Perşembe günü saat 14:00'den itibaren Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda açık teklif usulü ile yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü saat 12:00 'ye kadar ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermesi gerekiyor. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebiliyor.  

İHALEYE KONU TAŞINMAZLAR ve BİLGİLER:
İhaleye Katılabilmek İçin istenen Belgeler:

1- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti

2- Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı

3- Kanuni ikametgâh belgesi.

4-  Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler

5- Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi

6- İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ya da benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

7- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.

8-  Bozkır Belediyesinden alınan borcu yok yazısı

Google News Takip Et
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? ’te Bozkır Haber'e abone olun.
Google News Takip Et
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber kanalımıza katılın.

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* yapılan yorumlar denetlendikten sonra yayınlanmaktadır.