AYVALCA MAHALLESİ

Tarihi: Ayvalıca Köyü’nün Ayvalılı kelimesinden geldiği söylenebilir. Aslında hiçbir değişikliğe uğramamış köyümüze, köylülerce "Ayvalıca" denmiş. Orta Anadolu’nun fethinde büyük rol oynayan Yıvalar’ın adına, Konya'da pek az rastlanmaktadır. Yıva adı zamanla Ayva ve Ova şekillerinde bozulduğu tahmin edilmektedir.

Coğrafi Durumu: Kuzeyinde Çumra ilçesi, güney doğusunda Karaman ili, batısında Seydişehir gölü bulunmaktadır. Deniz seviyesinden 1125 rakım yüksekliktedir. Genellikle dağlık alanlarla ve bozkır ormanlarla kaplı araziler mevcuttur.

İdari Durum: Ayvalıca köyümüzün Konya ili merkezine uzaklığı 90 km, Bozkır İlçesine uzaklığı 28 km, Sarıoğlan kasabasına uzaklığı 15 km, çevre köylerden Kildere’ye 2 km, Kayacılara 2 km uzaklıktadır.

Eğitim: Köyümüzde okur yazarlık oranı geçmiş yıllara kıyasla daha fazladır. Köyümüzde okullaşma oranı yüksektir. Okul çağında olupta okula gelmeyen öğrenci bulunmamaktadır. Cumhuriyet öncesi eğitimin olmadığı köylülerce ifade edilmektedir. Köy okulumuz 1965 yılında kurulmuş ve eğitimini sürdürmüştür. Önceki yıllarda köy okulunun aralıklarla eğitime kapalı olduğu söylenmektedir. 

Tarım ve Hayvancılık: Köyümüzde hayvancılık yapılmaktadır. Daha çok küçük baş hayvancılık yapılmaktadır. Ayrıca büyük baş hayvancılıkta yapılmaktadır. Köyümüzde tarım alanı azdır, daha çok ormanlık ve dağlık alanlar vardır. 10 dekar kadar mera bulunmaktadır. Hayvanların otlatılması nedeniyle meralık bölgelerde gittikçe azalmaktadır. Köyde meyve olarak elma,üzüm bulunmaktadır. Tarım bitkileri ise buğday, nohut ve arpadır. Sebzelerden domates, biber, fasulye, patlıcan, kabak üretimi de yapılmaktadır. Köyde ziraat alanı bulunmamaktadır.

Kültür: Köyümüzde Dini ve Milli bayramlarda şunlar yapılmaktadır. Öncelikle sabah bayram namazına gidilir, namaz kılındıktan sonra bayramlaşılır, daha sonra köy alanında toplanılır ve yemek yenilir.

Kız isteme, kına, nişan, nikah ve düğünler gelenek ve göreneklere uygun olarak yapılır. Düğünden 1 hafta önce erkek evinde bayrak asılır. Böylece düğünün ne zaman olacağı köylüye görsel olarak haber verilir. Asılan bayrağı korumakla görevli bir bayraktar vardır. Damada evlilik öncesi gerekli bilgileri verecek olan sağdıçlar vardır. Kına gecesi ise düğünden bir gün önce yapılır. Erkekler ve bayanlar ayrı yerde toplanırlar ve geceyi kutlarlar. Düğünlere çalgı ve oyun ekibi de çağrılır. Kuranlı ve mevlitli düğünlerde yapılmaktadır. Camide mevlit okunduktan sonra damat cemaatin karşısına gelir, ceketi imam tarafından etrafında dolandırılır ve dualar okunur. Daha sonra damat ve ailesi tebrik edilir ve para takılır.

Aile yapısı daha çok anne, baba ve çocuklardan oluşan küçük aile modelidir. Geniş aile modellerine de köyümüzde rastlanmaktadır. Asker uğurlamalarında ise askere gidecek kişi evleri dolanır ve helallık alır. Daha sonra askere dua ederler ve para takarlar, coşkulu bir şekilde uğurlanır.

Ulaşım Durumu: Köyümüzde ulaşım köy otobüsüyle sağlanıyor. Çarşamba ve Pazar günleri hariç diğer günler Konya merkeze ve Bozkır merkeze otobüsümüz gitmektedir.

Diğer: Köyümüzde önemli derecede su sorunu bulunmaktadır. Özellikle lojmanda kalan öğretmen ve okuldaki öğrenciler açısından temel ihtiyaç ve sağlık yönünden önemli sorun teşkil etmektedir.

0 yorum yapıldı.

Son Video