BAĞYURDU MAHALLESİ

Tarihi: Köyümüzün tarihi çok eskidir. Kesin bir tarih bilinmemekle beraber Etilerin ve Hititlerin bu köyde yurt kurdukları cami ve çeşme duvarlarından anlaşılmaktadır. Köyde önemli bir tarihi eser yoktur.

Köyün Adını Nereden Aldığı: Köyün eski isminin yine Eti ya da Hititlerden kaldığı sanılmakla beraber bununla ilgili kesin bir bilgi yoktur. Eski adı 'SOPRAN' dır. Bu köyde üzümün bol yetiştirilmesinden dolayı köyün adı 'BAĞYURDU' olarak değiştirilmiştir.

Ekonomik Durumu: Köyde kalanlar geçimlerini çiftçilikle sağlamaktadırlar. Hayvancılık ise tamamen kendi geçimlerini sağlamaya yöneliktir. Bahçecilik geçimde en ön sırayı alır. Yetiştirilen meyve türlerinin başında; elma, armut, üzüm ve kiraz gelir. Yetiştirilen tarım ürünleri ise buğday, arpa, mercimek ve nohuttur. Mercimek üretimi ünlüdür.

Tarımda makineleşme sağlanmış olup, tarımla uğraşan hemen hemen her evde traktör bulunmaktadır. Köyün nüfusunun büyük bir kısmı İstanbul'a göç etmiştir. İstanbul'daki ailelerin çoğunluğunun durumu iyidir. Köyde ise fakir aileler bulunmaktadır. 

Coğrafi Durumu: Torosların güneyinde tepe üzerinde kurulmuş toplu bir köydür. İlçeye 12 km'dir. Doğusunda Sazlı Köyü, Batısında Bademli ve Aliçerçi Köyleri, Güneyinde Bozdam Köyü bulunmaktadır.

Kuzeyi dağlık üzerinde seyrek ardıç, çalı toplulukları ve meşelerle kaplıdır. Köy çevresinde ekilir dikilir arazilerin çokluğu göze çarpar. Köyün arazisinin büyük çoğunluğu engebelidir. Köy sınırları içerisinde göl,baraj ve ırmak yoktur. Ancak köyün kuzeyinde 4-5 km uzaklıkta dere diye tabir edilen Beyşehir Gölünden gelen Çarşamba Çayı bulunmaktadır. Köyün en güzel bahçeleri ve en iyi meyve ve sebze üretimi buradadır.

Kültür Yapısı: Köyde yüksekokul ve fakülte mezunu yok denecek kadar azdır. 3 öğretmen, 1 doktor, 3 tane de imam hatip mezunu yetişmiş insan vardır. Burada ilköğretimi bitiren erkek öğrenciler hemen İstanbul'a çalışmaya gönderilir. İlköğretimini bitiren kız çocukları ise ev işleri, bağ, bahçe, tarla işleriyle uğraşırlar. Küçük yaşta da evlenirler.

Köyden Göç: Köyden göç çok fazla olup, (% 80) büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etmiştir ve halen de devam etmektedir.

Göçün Nedenleri: 
1. Ekonomik yetersizlik,
2. İş alanlarının darlığı,
3. Farklı ortamlarda yaşama isteği,

Köyümüzün Yetiştirdiği Ünlüler: 
1. Mehmet TANRISEVEN ( İş adamı - Yönetmen)
2. Kemal ÇELİK (İş adamı)
3. Ayhan ÇALIŞKAN (İş adamı)
4. Hamdi ELİBOL (İş adamı)
5. Hüseyin ALGÜL (Doçent Doktor - Uludağ Üniv.)
6. Durmuş Ali TAŞKIN (Elektronik Mühendisi - Öğretim Üyesi)

0 yorum yapıldı.

Son Video