KARACAHİSAR MAHALLESİ

Karacahisar mahallesinin Aliçerçi mahallesinden İbrahim Efendi isminde bir kişi tarafından kurulduğu söylenmektedir. Mahallede belirli bir tarihi eser yoktur. Yalnız mahallenin belirli bir mevkiinde (Asar denilen bölge) eski yerleşim kalıntılarına rastlandığı söylenmektedir.


Mahalle Toros Dağları'nın kolları olan dağların arasında kurulu dört tarafı dağlarla çevrili küçük bir yerleşim birimidir. Mahalle içerisinden geçen Çarşamba Çayı mahalleye ayrı bir güzellik vermektedir. Dağlık kısım genellikle taş ve kayalıklardan oluşmaktadır. İklimi, karasal iklimdir. Mahalle ortasından Çarşamba Çayı geçmektedir. Dağ örtüsü ağırlığı meşededir. Bu ağaçlardan başka ladin, ardıç ve türleri ağaçlar vardır. Arazi durumu çok azdır. Mahallenin yararlandığı arazi Çarşamba çayı kenarlarıdır. Mahallede hububat ekimi yok denecek kadar azdır. Çayır alanları yok denecek kadar azdır.

Mahallenin küçük olması, geçim zorlukları ve iş yerinin olmaması nedeniyle nüfus artışı görülmemektedir. Diğer il ve ilçelere göç olmaktadır. Nüfusun tamamı okuma-yazma bilmektedir.

Mahallede fazla iş sahası yoktur. Herkes kendi işi ile uğraşmaktadır. Yaz ve sonbahar aylarında başka il ve ilçelere çalışmaya gitmektedirler.

Mahalle çevre turizmine açık değildir. Tabii güzellikleri oldukça iyidir. Mahalle ortasından geçen Çarşamba çayı bölgeye ayrı bir güzellik vermektedir. Ulaşım iyidir. Bazı kış aylarında yolların kapandığı görülür.

0 yorum yapıldı.

Son Video