​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 4/C'li personel ve kamuda çalışan taşeron işçileri Meclis gündemine taşıdı. Kalaycı verdiği kanun teklifleri ile 4/C'lilerin ve kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması gerektiğini söyledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 4/C'li personeli ve Kamuda çalışan taşeron işçileri sevindirecek kanun teklifi verdi. Kalaycı verdiği kanun teklifleri ile 4/C'li personelin ve kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını Meclis gündemine taşıdı. Kalaycı 4/C'li personelin kadroya alınması ile ilgili verdiği kanun teklifinde, 4/C maddesinin amacı dışında kullanıldığını ve mağduriyetlere neden olduğunu söyledi. "4/C'li olarak istihdam edilen personelin çalıştıkları hizmetler bir yıldan az süreli veya mevsimsel hizmetler olmayıp, süreklilik arzeden kamu görevleridir. Öyle ki, geçici personel olarak tanımlanmakta birlikte uzun yıllar bu statüde çalıştırıldıkları ve buradan emekli oldukları yaşanan bir gerçektir" diyen Kalaycı, sözlerine şöyle devam etti, "Mevcut uygulama kanunun lafzına ve ruhuna aykırıdır. Ayrıca, bu istihdam şekli, kamuda aynı kurumda çalışan kamu personeli arasında ücret ve sosyal haklar açısından büyük adaletsizlikler oluşturmaktadır. Bu durum, Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğu gibi, çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilemektedir. Çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan ve mağduriyeti en derinden yaşayan 4/C'lilerin kadroya alınmaması, görmezden gelinmesi asla kabul edilemez."

TAŞERON İŞÇİLER DE MECLİS GÜNDEMİNDE
Kalaycı Kamu Kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen taşeron işçilerin kadroya alınmasını da Meclis gündemine taşıdı. Kalaycı taşeron işçi mantığının yanlış olduğunu savundu. "İnsan onuruna yaraşır düzgün işlerin sunulması esas olması gerekirken, evrensel normlardan uzak kalarak, kar mantığıyla, fazla çalıştırılan, ancak karşılığı ödenmeyen, bir nevi kölelik sistemini andıran taşeronlaşma kabul edilemez bir durumdur" diyen Kalaycı, Kamu hizmetlerinin sorumluluğu gereği, Devletin süreklilik arzeden görevleri daimi kadrolarda çalışan personel eliyle yürütülmesinin gerekliliğini vurguladı. Kalaycı, "Çeşitli kamu kuruluşlarında yapılan taşeron uygulamalarının hileli olduğu ve taşeron işçilerin başından itibaren kamu kurum ve kuruluşunun asli işçisi olduğu yönünde çok sayıda yargı kararı bulunmaktadır. Yargıtay da bu kararı onamıştır. Kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde, aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması nedeniyle çalışanlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden birçok farklılık bulunmaktadır. Bu durum Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğu gibi, çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilemektedir" diyerek süreklik arz eden kamu görevlerinde çalıştırılan tüm taşeron işçilerin kadroya alınması gerektiğini söyledi.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.