​TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, sanayinin, büyümede lokomotif olduğunu ve imalat sanayisinin de gayrisafi mili hasıla içerisinde önemli bir pay edindiğini belirtti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, sanayinin, büyümede lokomotif olduğunu ve imalat sanayisinin de gayrisafi mili hasıla içerisinde önemli bir pay edindiğini belirtti.

7. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nda konuşan Altunyaldız, forumda, enerjide tasarrufun nasıl sağlanabileceği, birim başı üretimin nasıl arttırabileceği ve dışa bağımlılığın nasıl azaltılabileceğine dair önemli konuşmaların yapılacağını dile getirdi.

AK Parti hükümetleri süresinde enerji verimliliği için de önemli adımlar atıldığını dile getiren Altunyaldız, özellikle bugüne kadar ortaya koyulan vizyon, çalışma anlayışı, verimlilik ve rekabetçilik yolundaki vizyonun enerji verimliliğinde de Türkiye'yi başarıya götüreceğine inandığını anlattı.

Altunyaldız, inovatif yöntemlerin ve AR-GE çalışmalarının daha fazla geliştirilmesi için çalışmalar yapıldığını, sanayinin, büyümenin lokomotifi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu yıl da büyümemizin yine beklenenlerin üzerinde bir rakamla ekonominin çarkları durmamış, rekabetçi olma güdüsü devam etmiş ve ilk 3 çeyrekte 3,4 ile ümitvar şekilde ilerliyoruz. İmalat sanayi gayrisafi milli hasıla içerisinde önemli bir pay edinmiş. Dünden bugüne enerji ihtiyacı hep artmış, büyüyen bir ekonomide enerji ihtiyacı artıyor. Artması da gayet doğal. Türkiye dünyada 2002'den beri elektrik ve doğalgazda, Çin'den sonra en fazla talep artışı yaşanan ülke olmuş, ekonomik aktivite ile doğrudan alakalı."

Türkiye'nin üretim ve tüketim merkezleri arasında köprü konumunda olduğunu ifade eden Altunyaldız, enerji verimliliğinin daha da artması için genç, dinamik ve inovasyona açık insan gücünün yetişmesi gerektiğini vurguladı.

EPDK Başkanı Yılmaz'ın konuşması
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da küresel ısınmanın, insanlığın bugünü ve geleceği için ciddi bir tehdit halini aldığı ve doğal kaynaklarının hızla tükendiği bir ortamda, tüm dünyanın verimlilik kavramının değerini daha iyi anladığını anlattı.

Son 13 yılda enerji alanında yaşanılan büyük gelişmenin temelinde Türkiye'nin sahip olduğu potansiyele inanmanın yattığına işaret eden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu potansiyelden en verimli şekilde yararlanmak için yatırımlar yapmak... Vizyoner bir bakış açısı ile rekabetçi ve sağlam enerji piyasaları inşa etmek… Bu zihinsel devrimin temel unsurları.

13 yılda eşine az rastlanır bir mesafe kat ettik. Ülkemiz enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen bütün yabancı ülke temsilcilerinden de bunu işitiyoruz. ve ülkemiz adına gurur duyuyoruz. Kamu - özel sektör işbirliği ile 13 yıl önce yazmaya başladığımız bu başarı öyküsünü ara vermeden sürdüreceğimize inancım daha da artmakta.

Enerjinin piyasaya giriş noktasından tüketim noktasına kadar her noktada verimliliğin sağlanması çok önemli. Kurum olarak oluşturduğumuz rekabetçi piyasa yapısı ile piyasa oyuncularını enerji verimliliği yüksek tesis yatırımlarına yönlendiriyoruz."

Yılmaz, şebeke planlamasına ilişkin yaptıkları düzenlemelerle de elektriğin iletimi ve dağıtımında kayıpların düşürülmesini teşvik ettiklerinin altını çizdi.

Elektriğin üretim noktasından alınarak iletilmesi ve tüketim noktalarına dağıtımının yaygın bir şebeke ağı gerektirdiğini hatırlatan Yılmaz, "Bu yaygın şebeke ağının planlanmasında, verimliliğin ve etkin kullanımın gözetilmesi… Hem elektriğin tüketim noktalarına daha düşük kayıplarla ulaştırılması hem de atıl kapasite yatırımlarının önüne geçilmesi açısından önceliklerimiz arasında yer alıyor. 2011 yılından itibaren -tüketiciye ekstra bir yük getirmeden- şebekeye yapılan yatırım miktarının artırılmasını sağladık. Böylece teknik kayıpların engellenmesi açısından daha verimli olan yer altı şebekesi oranını arttırdık" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sağlanan bu yatırım ortamı ile eski ve verimsiz şebekeler yenilenirken, verimsiz ve kalitesiz olan trafo ekipmanların kullanımını caydırmayı amaçladıklarına dikkati çekti.

EPDK olarak bu alanda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ettiklerini aktaran Yılmaz, "SCADA gibi şebekenin uzaktan yönetimini sağlayan sistemlerin tesisi ile birlikte akıllı şebeke uygulamalarına yönelik yatırımlar büyük önem taşıyor. Bu yatırımlar ile enerji verimliliğinin yanında kullanıcı refahını artıracak ürünler için de gerekli alt yapının tesis edilmesini amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yılmaz, kurum olarak tüketiciler açısından da enerji verimliliğini öne çıkarmayı hedefleyen bir anlayışı ilke edindiklerini ve bu kapsamda ilk akla gelenin çok zamanlı tarife düzenlemesi olduğunu vurguladı.

Bu düzenleme sayesinde tüketicilerin tüketimlerini elektriğin daha ucuz olduğu saatlere kaydırmasının sağlandığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hem tüketimin ve üretimin daha verimli dağılımını hem de üretim kapasitesinin etkin kullanımını hedefliyoruz. Ayrıca 'talep tarafı katılımcısı tüketicilerin' piyasa fiyatlarının yükseldiği anlarda tüketimlerini kısmaları halinde daha uygun fiyatlardan elektrik alabilecekleri bir düzenlemeyi bu yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Verimlilik adına yapılan bu düzenlemelere ek olarak, elektrikli araçlar gibi teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Gerek piyasa yapısı gerek şebeke alt yapısını geleceğe hazır hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.