Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI'nın, TBMM Genel Kurulu'nda "Staj ve Çıraklık Sürelerinin Emeklilik Hizmetine Sayılması" amacıyla verdiği Kanun Teklifi üzerine yaptığı konuşı şu şekildedir;  

Çıraklık ve staj sürelerinin hizmetten sayılmaması eşitlikle bağdaşmıyor.
Çırak ve stajyerlere, SGK girişlerinden dolayı bir sigorta numarası verilmekte ve SGK sigortalı istatistiklerinde sigortalı olarak gösterilmektedir. SGK'nın en son açıklanan 2017 Temmuz ayı istatistiklerine göre çırakların sayısı 198.710, stajyer ve kursiyerlerin sayısı ise 1.231.424 kişidir. Sigorta numarası da aldıkları halde staj ve çıraklık süreleri sigorta başlangıcı ve gün sayısı olarak dikkate alınmamaktadır.

Çıraklık ve staj sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması konusunda çok yoğun ve haklı talep bulunmaktadır, zira çıraklık ve staj süreleri emeklilik yönünden bir anlam taşımamakta, boşa gitmektedir. Çırak ve stajyer olarak çalışanların ellerine sigorta kartı ve sigorta numarası verilerek "sigortalısın" denilmekle birlikte çalıştıkları süreler emeklilikte hiç sayılmamakta, borçlanma imkânı da verilmemektedir.

Sigortalı olmaksızın askerlikte geçen sürelere, sigortalı olmaksızın doktora veya uzmanlık sürelerine, sigortalı olmaksızın yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirilmiş sürelere, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen sürelerine, sigortalı olmaksızın geçen avukatlık staj sürelerine borçlanma imkânı verip emeklilik hizmetine sayarken, çıraklık ve staj sürelerinin hizmetten sayılmaması açıkça haksızlıktır, eşitlik ve hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.

Geçmiş süreler için borçlanma hakkı verilmeli.
Anayasa'nın eşitlik ve adalet ilkeleri de dikkate alınarak uygulamada yaşanan mağduriyetinin giderilmesinin yanında, mesleki eğitimin ve çıraklık eğitiminin özendirilmesine de katkıda bulunmak amacıyla çıraklık veya staj süreleri hizmete sayılmalı, geçmiş süreler için borçlanma hakkı verilmeli ve bu çalışmalar sigortalılık başlangıç tarihinde dikkate alınmalıdır.

Kadınlara sigortalılık öncesi doğum borçlanma imkanı verilmeli.
Bu konuda çelişkili bir uygulama da yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu hem çıraklık ve staj sürelerini hizmetten saymayıp hem de kadınlara sigortalılık öncesi doğumlarını borçlanma imkânı vermez iken, çıraklık ve staj döneminde yapılan doğumlara borçlanma imkânı vermektedir.

Bu uygulama kurumun çelişkisini ve tutarsızlığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, staj ve çıraklık sürelerinin hizmete sayılmasına ve kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma imkânı verilmesine yönelik yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır.

Nitelikli insan gücüne dönük eğitim-sanayi iş birliği politikaları desteklenmeli.
Ülkemizde milyonlarca işsiz bulunmasına karşın bugün işverenlerimiz aradığı vasıflı elemanları bulmakta güçlük çekmekte, hatta bazı mesleklerde bulamamaktadır. Bu itibarla mesleki eğitim ve çıraklık eğitimi çeşitli araçlarla teşvik edilmeli, nitelikli insan gücüne dönük eğitim-sanayi iş birliği politikaları desteklenmelidir. Bunun için çıraklık ve staj süreleri özellikle sigortalılık yönünden anlamlı hâle getirilmelidir.

Doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerilen Kanun Teklifimiz, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılmasını, geçmiş sürelere borçlanma imkanı verilmesini ve çalışmaya başlama tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınmasını öngörmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kanun teklifine tüm partilerin gerekli desteği esirgemeyeceğinizi umuyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın beklentisi bu yöndedir.

Bu çalışmalar desteklenmeli ki yeni nesil daha çok meslek lisesine yönlensin. Zira ara elemanlara ekonomimizin çok ihtiyacı vardır.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.