Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI'nın, Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı Bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşma şu şekildedir;

Milliyetçi Hareket Partisi olarak; terörle mücadelede Hükûmetin yanındayız.

Türkiye PKK'den FETÖ'süne, DHKP-C'den PYD'ye, YPG'ye, IŞİD'ine kadar terörle, terör örgütleriyle amansız bir mücadele hâlinde. Milliyetçi Hareket Partisi  terörle  mücadelede  ön  şartsız  olarak  Hükûmeti desteklemektedir,  desteklemeye  devam  edecektir.  Terörle  mücadelede gösterilen  kararlı,  korkusuz  ve  başarılı  mücadele  tavizsiz  şekilde sürdürülmelidir.

Polislerimizin isteği, 3600  ek  gösterge  ve  çalışma  şartlarının  İyileştirilmesi.

Polisimizin özlük hakları ve çalışma şartlarıyla ilgili sorunlarının çözüme artık kavuşturulması gerekmektedir. Geçmişte sözler de verilmiş olmasına rağmen polislerimizin, özellikle de emekli polislerimizin sıkıntılarını çözecek bir düzenleme maalesef yapılmamıştır. Polislerimiz emekli olunca maaşı yarı yarıya düştüğünden yaş haddine kadar çalışmak zorunda kalmaktadır.

Emniyet mensuplarının başlıca isteği, ek göstergelerinin yükseltilmesi ve  çalışma  şartlarının  İyileştirilmesidir.  Polisin  ek  göstergesi  3.000'e çıkarılmakla birlikte emekli aylığına önemli bir yansıması olmamıştır. Polislerimiz,  3600  ek  göstergeyi  haklı  olarak  istiyor.

Birlikte, kahramanca mücadele verdikleri astsubaylara ve kamuda emsal alınabilecek birçok kadroya verilen 3600 ek göstergenin kendilerine de verilmesini istiyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, emniyet çalışanlarının özlük haklarını ve çalışma şartlarını iyileştirecek, polislerimize 3600 ek gösterge verilmesini de içeren düzenlemenin bir an önce yapılmasını istiyoruz.

Kaç Suriyeliye vatandaşlık verildi?

Bütün Suriyelileri kayıt altına alabildik mi, sayı kaç?  değişik sayılar kullanılıyor, en itibar edilecek sayı herhâlde sizin sayınız olması lazım. Bunlardan kaç kişiye vatandaşlık verildi?

Büyükşehir Yasasının mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor.

Büyükşehir Yasası'yla ilgili yeniden bir düzenleme, bir değişiklik öngörüyor musunuz?  beşinci yıl oldu, uygulama sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirmeniz var mı? Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu yasa çıkarken muhalif kalmıştık, ki birçok eleştirdiğimiz noktalarda da haklı çıkıyoruz. Niye?  hizmetlerin aksayacağını söyledik biz.

Ücra beldelere hizmet götürmede büyük sorunlar yaşanıyor.

Bir gecede Konya'da yüzde 100 kentleşme sağladık. Köy kalmadı Konya'da, şu anda köyümüz yok, hepsi mahalle oldu.  Bu kâğıt Üzerinde göçü hızlandırdı. Konya Büyükşehir Belediyesinin, Konya'nın en ücra bir beldesine hizmet götürmesinde hakikaten büyük sorunlar yaşıyoruz.

Durmadan torba Kanunlara mutlaka bu Büyükşehir Yasası'nın uygulamasıyla ilgili maddeler getiriyoruz, şu anda aşağıda görüşülen torbada da madde var. Nedir bu? Bu beldelerde, köylerde emlak vergisidir, belediye vergisi ve harçlardır; bunlarla ilgili beş yıl muafiyet konulmuştu, o süre doluyor diye şimdi tekrar uzatıyoruz. O zaman niye bu yapıyı koruyoruz? Mutlaka bunun gözden geçirilmesi gerektiğini Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşünüyoruz.

Muhtarlar Birliği'nin kurulması için yasal düzenleme yapılmalı.

Doksan üç yıl önce çıkarılan kanunlarla görev yapmaya çalışıyorlar;  442 sayılı Köy Kanunu ve 4541 sayılı mahalle muhtarlıklarıyla ilgili Kanun, günün şartlarına göre yeniden düzenlemeli,  muhtarların  görev  tanımları  yeniden  yapılmalı, sorumluluğu olduğu kadar, yasal yetkileri artırılmalı.

Köy odası ve mahalle muhtarlıkları hizmet bürolarının ilgili il özel idareleri  ve  belediyeler  tarafından  yaptırılması  ve  zaruri  giderlerinin karşılanması,  muhtarların  belediye  toplu  taşıma  araçlarından  ücretsiz yararlanmaları; ayrıca, muhtar derneklerinin ülke yararına bütünleşmesi amacıyla "muhtarlar birliği" kurulması ve muhtarların il genel ve belediye meclislerinde temsil edilmeleri için yasal düzenleme yapılmalı.

İl genel mücelisi üyelerimiz ve belediye meclisi üyelerimizin sorunları var.

Toplantı başına huzur hakkı alıyorlar,  aldıkları huzur hakkı iyileştirilmeli,

Sosyal güvenceleri yok. Sosyal güvenceye kavuşturulmalı,

Yeşil pasaport talepleri yerine getirilmeli,

Silah taşıma ruhsatı alabilmeleri için düzenleme yapılmasını istiyorlar.

Belediye başkanlarının emekli aylıklarındaki farklılık giderilmeli.

Emekli belediye başkanlarımıza ödenen tazminatlar, makam ve görev tazminatıyla ilgili farklı uygulama var. Geçmişte 2008 öncesinde memuriyeti olan ya da Emekli Sandığı iştirakçiliği olanlar, bu tazminatları emekli olunca alabiliyorken, Emekli Sandığı iştirakçiliği olmayan belediye başkanları  bu  tazminatlardan  yararlanamıyorlar. Belediye başkanlarının emekli aylığındaki farklılık giderilmeli, her ne şekilde olursa olsun belediye başkanlığı yapanların belediye başkanlığı için belirlenen ek gösterge, makam ve görev tazminatlarından eşit olarak yararlanmaları sağlanmalıdır.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.