Bozkır'da Ev sahibi omak istermisiniz!

​Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI'nın, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda görüşülen yeni üniversiteler kurulmasını öngören Tasarı üzerine "Konya'nın teknik üniversite ihtiyacı" hakkında yaptığı konuşmanın Basın Açıklamasını bilgilerinize sunarız.

Konya teknik üniversiteye kavuşuyor

Milli Eğitim Komisyonunda görüşülen Hükümet Tasarısında "Konya Üniversitesi" adıyla yer alan üniversitenin adı, Komisyon Üyesi MHP Milletvekillerinin de imzasıyla verilen önerge ile "Konya Teknik Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir. Konya'mızın ihtiyaç ve beklentileri açısından bu önerge memnuniyet vericidir.

Konya olarak verilen kararda tüm emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür ediyoruz.

Komisyonda; madem teknik üniversite için güzel bir düzenleme yapılıyor, o halde amaca ve ihtiyaca göre fakültelerinin de kanunda ayrıntılı belirlenmesi önerimiz, ihtiyaç olan fakülte ve bölümlerin YÖK tarafından kurulabileceği gerekçesiyle dikkate alınmamıştır.

Konya yıllardır teknik üniversite istemektedir. Teknik üniversite; Konya sanayisinin, Konya ekonomisinin velhasıl Konya'nın bu alanda Kızılelması olmuştur.

Müteşebbis ruha sahip girişimcilerimizin yoğun gayretleri ile mükemmel bir sanayiye kavuşan Konya'da teknik üniversite büyük önem arz etmektedir. Konya sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik ortak projelerin ortaya çıkartılması ve bu sayede yeni ürünlerin geliştirilmesi, ancak teknik konularda uzman yetiştiren üniversitenin varlığıyla mümkündür.

Konya'da kurulacak teknik üniversite Konya sanayicisinin is yapma kapasitesini artıracak, yapacağı araştırma ve atılımlar ile dünya ile rekabet edebilecek konuma gelme konusunda sanayicimizin önünü açacaktır.

Bilim ve teknolojide üniversite sanayi işbirliğini en üst seviyeye çıkaracak, sanayicimizin kalifiye teknik eleman ihtiyacına cevap verecek ve sanayicilerimize rekabet gücü sağlayacak niteliklere sahip örnek bir eğitim ve öğretim kurumu, bir teknik üniversite Konya için artık ihtiyacın da ötesinde şarttır.

Konya'nın tarihine bakarsak, bir ilim ve irfan yuvası, bir üniversiteler şehri olduğunu görürüz. Bu bağlamda yeni üniversite kurma çalışmaları, Konya'nın tarihi misyonuyla da örtüşmektedir. Gerçi, Tasarı ile Konya'da yeni bir üniversite kurmaktan ziyade, ağırlıklı olarak Selçuk Üniversitesi bünyesinden oluşturulacak bir üniversite tasarlanmaktadır.

Komisyon süreci tamamlanan Tasarının, haftaya TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenmektedir.

Haberi Yorumlayın:

0 yorum yapıldı.